Program

"Silna Polska dla cywilizacji życia"

założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
[ pobierz pdf ]


  1. Poszanowanie w przestrzeni publicznej chrześcijańskich wartości i lokalnego dziedzictwa kulturowego
  2. Przyjęcie zasad Karty Praw Rodziny, przedłożonej przez Stolicę Apostolską w działalności samorządowej
  3. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, zwłaszcza w zakresie ekonomicznym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym
  4. Zwiększenie uczestnictwa rodziców w funkcjonowaniu szkół – szkoła wolna od gender
  5. Radykalne obniżenie podatku od podstawowej własności – mieszkań, domów, działek
  6. Inwestycje służące wszystkim mieszkańcom
  7. Samorząd bliski Rodzinie bo Rodzina to bezpieczeństwo, stabilność i odpowiedzialność.

Spot wyborczy:

Kandydaci Prawicy w województwach: