Województwo małopolskie

Do Sejmiku Małopolskiego

Do Rady Powiatu Nowosądeckiego

Do Rady Miasta Nowy Sącz

Do Rady Miasta Tarnowa

Do Rady MG Tuchów

Do Rady Miasta Gorlic

Do Gminy Bochnia

Do MG Chrzanów

Do Powiatu Wadowickiego

Do Powiatu Myślenickiego

Spot wyborczy:

Kandydaci Prawicy w województwach: