Województwo opolskie

Do sejmiku opolskiego

Do Rady Miasta Opole

Do Powiatu głubczyckiego

Do Rada miasta Brzeg

Do Powiatu Krapkowickiego

Spot wyborczy:

Kandydaci Prawicy w województwach: