Województwo podkarpackie

Do Sejmiku podkarpackiego

Do Rady Miasta Rzeszów

Do Rady miasta Przeworska

Spot wyborczy:

Kandydaci Prawicy w województwach: