Zapraszamy do wsparcia Prawicy Rzeczypospolitej

Dziękujemy za dotychczasową i prosimy o dalszą pomoc.

Prawica dziękuje swoim zwolennikom za podpisy na liście do rejestracji.

W związku z ogromem pracy jaką trzeba wykonać w krótkim czasie (ok. 30 dni) prosimy Was o pomoc w kampanii wyborczej. Tak jak i w przypadku podpisów powodzenie całej Sprawy zależy od Was i Opatrzności. Prosimy o kontakt z pełnomocnikiem naszych struktur z danego terenu.

STRUKTURY LOKALNE PRAWICY


Prawica Rzeczypospolitej rozwija się i buduje swoje struktury ogólnopolskie. Obecnie wyraźnie widać, że w Sejmie RP nie ma reprezentacji prawicy konserwatywnej, która dbałaby o prawa rodzin oraz wartości chrześcijańskie.

Partie Parlamentarne mają dotacje z budżetu państwa, Prawica Rzeczypospolitej może liczyć jedynie na pomoc swoich zwolenników. Zachęcamy do wsparcia naszej działalności.

Fundusz Wyborczy Prawicy

Z myślą o nadchodzących wyborach do Parlamentu zostało uruchomione konto Funduszu Wyborczego Prawicy.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek :

Fundusz Wyborczy Prawicy Rzeczypospolitej
ul. Kolbego 14 m.17
02-781 Warszawa

Volkswagen Bank Polska S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

Nr rachunku: 64 2130 0004 2001 0454 4136 0001

Suma darowizn pieniężnych na Fundusz Wyborczy pochodzących od jednej osoby fizycznej nie może przekraczać w ciągu roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.

W tytule wpłaty należy podać Darowizna oraz PESEL osoby wpłacającej.

Limit w RP 2014 od jednej osoby wynosi: 25 200 zł

Wpłaty na Fundusz Wyborczy mogą być dokonywane jedynie w formie bezgotówkowej-czekiem, przelewem lub kartą płatniczą (art.36 ust.3 o partiach politycznych).

Spot wyborczy:

Kandydaci Prawicy w województwach: