Publikacje

03.07.2018 | autor: Krzysztof Kawęcki

Nasz Dziennik - Kawęcki: Podkopywanie tożsamości Śląska

Od kilkunastu lat trwa pełzający proces tworzenia narodowości śląskiej. Sprzyja temu zaskakująca inercja instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i poszanowanie ładu prawnego Rzeczypospolitej. Fundamentalne znaczenie w tym procesie miało stworzenie przez Główny Urząd Statystyczny możliwości zadeklarowania przez respondentów w spisie powszechnym narodowości śląskiej, mimo że pojęcie „narodowość śląska” prawnie nie istnieje. Możliwość wyboru narodowości, nieujętej w polskim systemie prawnym, pojawiła się już podczas spisu w 2002 roku.Zdumienie budzi podany w Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 roku wariantowy model pozwalający na wybór jednej lub dwóch narodowości jednocześnie. Według danych GUS, w 2011 roku 809 tysięcy osób zadeklarowało narodowość śląską. Jako jedyną podały ją 362 tysiące osób, a kolejne 415 tysięcy połączyło ją z narodowością polską. 418 tysięcy osób wskazało śląską jako pierwszą.Polskie sądy wykazywały niejednolite stanowisko w procesie rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. W 2011 roku opolski sąd rejonowy wydał postanowienie o wpisie tego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Decyzję tę utrzymał Sąd Okręgowy w Opolu. Po skardze kasacyjnej opolskiej prokuratury Sąd Najwyższy w grudniu 2014 roku uchylił te decyzje. SN zakwestionował rejestrację Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej z uwagi na to, że może być ona drogą do uznania mniejszości narodowej. W związku z tym Sąd Okręgowy w Opolu w marcu 2015 roku uchylił postanowienie sądu rejonowego i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy – przy uwzględnieniu stanowiska SN.Skarga do StrasburgaMimo wezwania przez sąd Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej do zmiany nazwy i wykluczenia sformułowania „narodowość śląska” władze Stowarzyszenia zmian nie dokonały. W marcu 2017 roku SONŚ złożyło skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Działacze Stowarzyszenia przywołują dla swoich racji fakt, że w Spisie Powszechnym z 2011 roku znacząca liczba osób zadeklarowała narodowość śląską. Mimo braku rejestracji zarówno Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, jak i Związek Ludności Narodowości Śląskiej nadal rozwijają swoją działalność.Pod koniec lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek działaczy mniejszości niemieckiej zarejestrował partię pod nazwą Regionalna. Mniejszość z Większością. Wśród założycieli partii niemieckiej jest wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek.Jednym z ostatnich przykładów usuwania polskości z obszaru życia publicznego jest zmiana napisu na pomniku Karolinki i Karliczka w Gogolinie. Przed kilkoma dniami propozycję taką, w związku z ustawą dekomunizacyjną, przedstawił radnym miejskim burmistrz Gogolina Joachim Wojtala z Komitetu Wyborczego Mniejszość Niemiecka.Pomnik Karolinki i Karliczka został odsłonięty w 1967 roku z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Umieszczono na nim napis: „Pomnik ten ufundował lud śląski w 20-lecie Polski Ludowej jako symbol zwycięstwa kultury, tradycji i pieśni polskiej nad wielowiekową obcą przemocą”.Radni jednogłośnie zaakceptowali wniosek burmistrza dotyczący nowej treści – wybrany na ten cel został cytat z niemieckiego poety Johanna Wolfganga von Goethego. Tymczasem wystarczyłoby zmodyfikować wcześniejszy napis. W Radzie Miejskiej na piętnastu radnych aż dziesięciu jest z Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka. Z tego Komitetu jest także zastępca burmistrza i przewodniczący Rady.Postacie Karolinki oraz Karliczka zostały uwiecznione w herbie gminy, a śląska piosenka ludowa „Poszła Karolinka do Gogolina” z repertuaru zespołu „Śląsk” jest hymnem miasta.Program RAŚW ubiegłym roku w kręgu Ruchu Autonomii Śląska i Związku Górnośląskiego pojawił się pomysł powołania Śląskiej Partii Regionalnej. Jednak z powodu nieporozumień między tymi organizacjami z tworzenia partii wycofały się władze Związku Górnośląskiego. 16 kwietnia 2018 roku na konwencji Śląskiej Partii Regionalnej w Katowicach przyjęty został postulat autonomii nie tylko dla Śląska. Profesor Zbigniew Kadłubek podkreślał, że jedną z zasad regionalistów śląskich powinna być świeckość państwa, dlatego ŚPR musi wyjść z „zaklętego kręgu kościelno-ambonowego”. Ślązacy muszą zrealizować swoje cele „bez arcybiskupów, bez mszy za Śląsk”.Śląska Partia Regionalna jest polityczną emanacją RAŚ, który ma nadal prowadzić swoją działalność w formule stowarzyszenia. Faktycznym liderem partii jest przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik, dla którego wzorem działalności są nacjonaliści katalońscy dążący do oderwania tego regionu od Królestwa Hiszpanii i ogłoszenia niepodległości państwa katalońskiego. Jego zdaniem, „przypadek kataloński” jest początkiem wiosny europejskich regionów. Gorzelik uważa, że Polska powinna stać się Rzeczpospolitą Regionów, które będą posiadały samodzielność i niezależność finansową. Autonomia dla wszystkich regionów państwa polskiego to podstawowy postulat RAŚ.Klub RAŚ w Sejmiku Śląskim zmienił nazwę na Klub Śląskiej Partii Regionalnej. Tym samym teraz ŚPR współrządzi województwem śląskim w koalicji z Platformą Obywatelską, Polskim Stronnictwem Ludowym i Sojuszem Lewicy Demokratycznej, a jeden z przywódców tej partii jest członkiem Zarządu Województwa Śląskiego.Wyborcze kalkulacjeNajbliższym celem dla ŚPR jest uzyskanie jak najlepszego wyniku w zbliżających się wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Śląskiego. Celem jest podwojenie liczby radnych, zdobycie co najmniej ośmiu mandatów.W Katowicach kandydatem na prezydenta miasta ma być Ilona Kanclerz, wiceprzewodnicząca zarządu partii. Kanclerz była słuchaczką Śląskiej Akademii Genderowej, a w 2007 roku jedną z założycielek „Inicjatywy Feministycznej”. W 2014 roku w wyborach samorządowych kandydowała z listy PSL. Rok później, w wyborach do Senatu, reprezentowała już Komitet Wyborczy „Nowoczesna Ryszarda Petru”.W maju 2018 roku Śląska Partia Regionalna wpisana została przez Sąd Okręgowy w Warszawie do ewidencji partii politycznych. 21 czerwca tego roku zarejestrowana została już trzecia partia regionalna Ślonzoki Razem. Współtwórca partii Leon Swaczyna to były członek zarządu RAŚ i działacz Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.Zarówno Ruch Autonomii Śląska, jak i partie polityczne: Śląska Partia Regionalna, Ślonzoki Razem i Regionalna. Mniejszość z Większością zmierzają do przekształcenia ustroju państwa polskiego z unitarnego w regionalny. Wymienione partie polityczne nie głoszą wprost haseł separatystycznych (byłoby to bowiem niezgodne z porządkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej), łączy je jednak odrzucenie narodowości polskiej. Pierwsze dwie deklarują: „Nie Polak, nie Niemiec, Ślązak!”. Zasadniczym celem tych ugrupowań będzie zatem działanie na rzecz uznania Ślązaków za naród i przyznania im statusu mniejszości narodowej.Przed mistrzostwami świata w piłce nożnej w Moskwie „Ślązak” Gorzelik w rozmowie z jedną z gazet na pytanie, komu kibicowałby w przypadku meczu Polski i Niemiec, odpowiedział, że Niemcom. „W Polsce wyniki są okazją do erupcji prostego patriotyzmu” – powiedział. Przy okazji zadeklarował: „Polsce winni jesteśmy wyłącznie podatki i szacunek dla prawa […]. Szanujemy ich [Polaków – przyp. autora] narodowe symbole, co nie oznacza, że odczuwamy z nimi emocjonalną więź. Nasza wspólnota jest wspólnotą interesu, nie pamięci i ducha – chcemy, by państwo, w którym żyjemy, było lepsze dla nich i dla nas”.Źródło: Nasz Dziennik.

Spot wyborczy:

Kandydaci Prawicy w województwach: