Aktualności

29.11.2014

W 70. rocznicę powstania rządu Tomasza Arciszewskiego - Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Prawica Rzeczypospolitej z wyrazami najwyższego szacunku przypomina dokonania rządu Tomasza Arciszewskiego w 70. rocznicę jego powstania.
Rząd premiera Arciszewskiego pełnił na arenie międzynarodowej, w dramatycznych dla naszego kraju okresie, rolę strażnika praw Polaków i Państwa Polskiego do wolności i niepodległości. Był wyrazem protestu wobec porządku jałtańskiego, powojennego podziału Europy i pozostawienia Polski w sowieckiej strefie wpływów.
Rząd Tomasza Arciszewskiego to przykład jedności wszystkich niepodległościowych partii politycznych i całej polskiej patriotycznej opinii zdeterminowanej do walki o prawa naszego narodu w obliczu nowej okupacji.

(-) Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczyposlitej

Spot wyborczy:

Kandydaci Prawicy w województwach: