Aktualności

24.11.2014

Komunikat Mazowieckiej Prawicy Rzeczypospolitej

W dniu 24 listopada 2014 r. nowo wybrani radni do Sejmiku Mazowieckiego Krzysztof Kawęcki, Marian Piłka i Piotr Strzembosz powołali Klub Prawicy Rzeczypospolitej w Sejmiku Mazowieckim. Przewodniczącym Klubu został wybrany Krzysztof Kawęcki.

Klub powstał w celu realizacji programu Prawicy Rzeczypospolitej, w szczególności praw rodziny i promocji wartości chrześcijańskich w polityce kulturalnej i edukacyjnej. Klub Prawicy zgłosi projekt uruchomienia przez samorząd wojewódzki wsparcia dla naprotechnologii w celu pomocy małżeństwom w leczeniu bezpłodności (w oparciu o doświadczenia realizacji podobnego programu na Podkarpaciu, gdzie rządziła przez ostatnie dwa lata koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz Prawicy Rzeczypospolitej).

Klub Prawicy Rzeczypospolitej deklaruje ścisłą współpracę z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, zgodnie z zawartym w 2012 r. Porozumieniem. W pierwszym rzędzie dotyczy to poparcia prawicowych kandydatów w II turze wyborów na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz wyjaśnienia naruszeń prawa wyborczego. Prawica Rzeczypospolitej popiera wniosek o ustawowe skrócenie kadencji samorządów i przeprowadzenie nowych wyborów.


(-) Krzysztof Kawęcki

(-) Marian Piłka

(-)Piotr Strzembosz

Spot wyborczy:

Kandydaci Prawicy w województwach: